ABC ESTATUTO 2021

Why is it necessary to establish a Temporary Statute of Protection for Migrants, also in Curaçao?

The temporary status of protection is necessary for our country having taken into account the current situation in Venezuela, which is deteriorating every day.

The measures imposed by the current Venezuelan regime have forced more than 5 million Venezuelans to leave their country and of them. About 17.000 of them are in Curacao.

The massive arrival of Venezuelans to Colombia in condition of irregularity generates a displacement of the labor supply, which implies reduction in wages and decrease in the employment of the local people.

Likewise, the irregularity implies a decrease in contributions from migrants to the economy (remittances, tax contributions, fiscal scales, etc.)

Not knowing who is within the national territory, not only represents a security risk, but also prevents generate public policies aimed at the integration and assimilation of migrants.

Failure to regularize makes it difficult to identify and prosecute migrants.

¿Por qué es necesario establecer un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes?

El estatuto temporal de protección se hace necesario para el país teniendo en cuenta la situación actual de Venezuela, la cual, cada día se deteriora más.

Las medidas impuestas por el actual régimen de Venezuela han obligado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar su país y de ellos. Unos 17.000 se encuentran radicados en Curazao.

La llegada de venezolanos a Curazao en condición de Irregularidad genera un desplazamiento de la oferta del trabajo, que implica reducción en salarios y disminución en el empleo de los trabajadores local.

Así mismo, la irregularidad implica disminución en aportes de los migrantes a la economía (remesas, contribuciones tributarias, parafiscales, etc.)

El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, no solo representa un riesgo en materia de seguridad, sino que además impide generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes.

No regularizar dificulta la identificación y judicialización de los migrantes.

Waarom is ook voor Curaçao om een ​​tijdelijk Status van Bescherming voor migranten nodig?

De tijdelijke beschermingsstatus is noodzakelijk voor migranten in ons land, omdat het rekening houdt met de huidige situatie in Venezuela, die elke dag verslechtert.

Door het huidige Venezolaanse regime zijn meer dan 5 miljoen Venezolanen gedwongen hun land te verlaten, waarvan er nu rondom de 17000 verblijven in Curaçao, aldus UNHCR.

Door de komst van Venezolanen ontstaat er ook op Curaçao een verschuiving van het arbeidsaanbod. Dat impliceert een verlaging van de lonen en afname van de tewerkstelling van werknemers van de lokale bevolking.

Evenzo impliceert deze situatie een vermindering van de bijdragen van migranten aan de economie (overmakingen, belastingbijdragen, enz.)

Niet weten wie zich op ons grondgebied bevindt, vormt niet alleen een veiligheidsrisico, maar het voorkomt ook het genereren van een overheidsbeleid gericht op de integratie en assimilatie van migranten. Het niet regulariseren maakt het moeilijk om migranten te identificeren en zo nodig te vervolgen.

Wilt u helpen?

HRDC is altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers. Bel naar +5999 788 0126 of stuur een mail naar info@humanrightsdefense.org om u aan te melden.

Wilt u ons steunen?

U kunt uw donatie overmaken ter attentie van Human Rights Defense Curaçao, rekeningnummer 321.152.05 Maduro en Curiel’s Bank N.V., IBAN: MCBKCWCU