Press

Press

PERSBERICHT – Belangenorganisaties komen met platform om oplossingen aan te bieden voor crisismigranten op Curaçao

Apr 26, 2023

WILLEMSTAD – Er wordt een platform van belanghebbende organisaties opgezet om te werken aan oplossingen voor het vraagstuk rond crisismigranten op Curaçao. Dat is één van de uitkomsten van de breed opgezette Tweede Ronde Tafel-conferentie die gisteren werd gehouden in Avila en waaraan vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, het maatschappelijk middenveld, NGO’s, internationale organisaties en religieuze groeperingen deelnamen.  De conferentie werd georganiseerd door mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao (HRDC) en technisch-inhoudelijk gefaciliteerd door de Sociaal-Economische Raad (SER)

Het platform moet binnen een week met een rapport van maximaal twee pagina’s komen waarin praktische oplossingen worden beschreven die daarna als leidraad kunnen dienen voor beleidsformulering op het gebied van een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarin crisismigranten ook een rol gaan spelen.

Dit is de belangrijkste reden geweest om in augustus vorig jaar een eerste Ronde Tafel over het onderwerp Arbeidsmarkt en Migratie te organiseren, onder meer als follow up op het door de SER in mei 2019 georganiseerd migratiesymposium. Voor deze tweede strategische Ronde Tafel zijn ook internationale belanghebbende partijen uitgenodigd.

Keynote speaker was John Bliek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die een goed gedocumenteerde presentatie gaf, met recente onderzoeksgegevens, onder de titel “Building Communities: The Economic Benefits of Integrating Migrants into Local Economies”. Andere gastsprekers waren  Fabio Siani van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR/ACNUR en de bekende ondernemer Jean Fayad, die namens de private sector sprak.

Bijzonder was de getuigenis van mevrouw Natalie Molina Rodriguez, die steun kreeg van haar zoon Edgardo. Zij migreerde acht jaar geleden uit Venezuela en schreef met driehonderd Venezolaanse professionals zonder verblijfspapieren een brief aan premier Gilmar Pisas met het verzoek om de strikte voorwaarden van een integratieprogramma ook open te stellen voor onafhankelijke professionals. Echter, tot nu toe zonder tastbare resultaten.

Bevolkingsbeleid

Volgens HRDC schiet de Curaçaose overheid tekort in haar aanpak van crisismigratie en bevolkingsbeleid, waardoor een grote groep crisismigranten buiten de boot valt met verregaande gevolgen. Niet alleen voor die migranten zelf, maar ook voor Curaçao.

Human Rights Defense Curaçao ziet dat er een tekort is op het eiland aan voldoende expertise en geschoolde arbeidskrachten, mede door de vergrijzing en de vlucht van Curaçaoënaars naar Nederland of Bonaire.

Terwijl er een enorm potentieel van vaak jonge vrouwen en mannen, soms hele families in de marge van de maatschappij leven, onzichtbaar, genegeerd, als niet bestaand. Sommige zijn al meer dan vijf jaar op Curaçao, zonder verblijfsvergunning of toelating van rechtswege.

Onder hen ook hoogopgeleide mensen, zoals artsen, ingenieurs en IT-professionals, die hier niet mogen zijn, illegaal, levend in angst om vastgehouden en gedeporteerd te worden, of misbruikt. Niemand weet hoeveel het er zijn, hoeveel kinderen er onder hen zijn geboren, of ze staatloos zijn of niet en hoeveel van hen de afgelopen jaren zijn vertrokken naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten.

Private en publieke sector

Het nieuwe platform wordt een combinatie van deelnemende partijen uit de private en publieke sector, waaronder ondernemersverenigingen, vakbonden en ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Justitie, Economische Ontwikkeling en Bestuur, Planning en Dienstverlening en HRDC

ILO en UNHCR/ACNUR zegden hun technische expertise en kennis toe ten behoeve van het multi-stakeholder platform.