Knowledge Center

Knowledge Center

DAG VAN DE AARDE

Apr 21, 2024

De Dag van de Aarde (Earth Day) wordt jaarlijks op 22 april gehouden. Het doel is mensen bewust te maken van de Aarde en het leven daarop. In een tijd waarin ecologische uitdagingen toenemen, is het belangrijk om de aandacht te vestigen op de sterke verbinding tussen het milieu, klimaatverandering en mensenrechten. We kunnen deze kwesties niet meer afzonderlijk behandelen, omdat hun onderlinge afhankelijkheid steeds duidelijker wordt. Daarom heeft de Verenigde Naties het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving in 2022 erkend als een mensenrecht.

De baanbrekende uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vorige week bevestigt dat klimaatverandering directe invloed heeft op mensenrechten met name in relatie tot artikel 2 en 8 van het verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentale vrijheden (Rome, november 1950) aangeduid als EVRM waar Curaçao ook partij van dit verdag is. De overheid is dus verplicht zich te houden aan de bepalingen daarvan voor alle inwoners van Curaçao.

Klimaatverandering treft niet alleen ecosystemen, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor mensenrechten, waaronder het recht op leven, gezondheid, voedsel, water en huisvesting. Extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegels en verwoestende natuurrampen bedreigen de veiligheid en het welzijn van gemeenschappen hier en over de hele wereld. Vaak zijn het de meest kwetsbaren die het zwaarst worden getroffen.

Als bewoners van deze planeet dragen we allemaal de verantwoordelijkheid om onze impact te verminderen en duurzame praktijken te omarmen. Met collectieve actie en beleidsmaatregelen kunnen we positieve veranderingen bewerkstelligen en een veerkrachtige toekomst voor komende generaties veiligstellen. Volgens de Wereldbank zullen er 216 miljoen klimaatvluchtelingen zijn in 2050 als er niets verandert.

Dit persbericht roept individuen, gemeenschappen, bedrijven en vooral de regering op om samen te werken in de strijd tegen klimaatverandering, het verminderen van milieuschade en het beschermen van de rechten van alle mensen. Denk aan grootschalig bomen planten, milieubelasting op vervuilende activiteiten en het creëren van bewustwording. Het is de hoogste tijd om onze planeet en haar bewoners te koesteren en respecteren. Laten we streven naar een duurzame toekomst waarin het recht op een gezond milieu en mensenrechten samengaan.

Willemstad, 21 april 2024

Human Rights Defense Curacao (HRDC) is een Curaçaos burgerinitiatief opgericht in 2019 die zich inzet voor een rechtvaardige, interculturele en inclusieve samenleving.