Knowledge Center

Knowledge Center

Fred Foundation

May 31, 2024

Vanaf 2023 heeft Human Rights Defense Curaçao (HRDC) een samenwerkingsovereenkomst met de Fred Foundation.

Fred Foundation zet zich in voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Omdat mensen op de vlucht vaak te maken hebben heeft met specifieke vraagstukken en barriers, heeft de Fred Foundation een apart programma ingericht om hieraan aandacht te geven en ondersteunt samen met andere instanties het HRDC project “Gevlucht en Rechteloos”. Dit project richt zich op de ondersteuning van mensen die op de vlucht zijn middels een helpdesk, capaciteitsopbouw van de doelgroep, onderzoek en draagvlakversterking. Zie www.fredfoundation.org .