Press

Press

PERSBERICHT – Kort geding

May 30, 2021

Op 27 mei 2021 spande de mensenrechtenorganisatie HRDC een kort geding aan om van de regering toegang te krijgen tot ongedocumenteerden in SDKK. De rechter heeft het vonnis aangehouden in de verwachting dat partijen er zelf samen uit kunnen komen.

Desgevraagd geeft HRDC aan goede hoop te hebben dat partijen in het belang van de mensenrechten van de ongedocumenteerden tot een werkbare regeling kunnen komen.

HRDC spant zich al geruime tijd in om toegang te verkrijgen tot de opgesloten ongedocumenteerden om het lot van vluchtelingen en crisismigranten, die vaak een beroep op deze ngo doen.