Press

Press

Human Rights Defense Curaçao signaleert groeiende steun voor lokale organisaties

Feb 19, 2024

WILLEMSTAD – De Human Rights Defense Curaçao, HRDC heeft vernomen dat de Tweede Kamer de staatssecretaris van Koninkrijkszaken wederom heeft opgeroepen om het maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder mensenrechtenorganisaties, te betrekken bij de vluchtelingenproblematiek. 

Dit volgt op een hernieuwde vraag over de uitvoering van de motie Simons c.s., die een strategische en integrale aanpak van deze problematiek bepleit.

In 2022 zette HRDC, in samenwerking met Nederlandse zusterorganisaties, zich al in voor deze zaak. Het recente initiatief van Tweede Kamerlid Marieke Koekoek, die vragen stelde over de rol van lokale NGO’s, onderstreept de groeiende erkenning voor hun belang.

Daarnaast heeft de nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger voor Curaçao, Aruba, en Sint-Maarten, Edson Hato, zijn toewijding uitgesproken om samenwerkingsmogelijkheden met het maatschappelijk middenveld te verkennen, met een focus op mensenrechten, democratie en goed bestuur.

Deze ontwikkelingen zijn een bemoedigend signaal voor HRDC, dat ernaar uitkijkt om de dialoog aan te gaan over deze cruciale onderwerpen. De organisatie ziet de toegenomen aandacht als een kans om samen met partners de verdediging van mensenrechten en democratie in 2024 verder te versterken.

Met de toezegging van de Nederlandse vertegenwoordiger en de voortdurende steun van de Tweede Kamer, ziet HRDC een waardevolle kans om de samenwerking op het gebied van mensenrechten verder uit te bouwen. De organisatie blijft toegewijd aan het bevorderen van een strategische en integrale aanpak van de vluchtelingenproblematiek en het versterken van de democratie op Curaçao en daarbuiten.