Press

Press

START NIEUWE DIRECTEUR VAN HUMAN RIGHTS DEFENSE CURACAO (HRDC)

Apr 20, 2024

Begin april is de leiding van HRDC in nieuwe handen. Uit de selectie is Raymond Jamanika aangesteld als de nieuwe directeur. De heer Jamanika heeft een lange en diverse carrière in Nederland en op zijn geboorte eiland Curaçao. Zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid, maar heeft ook steeds maatschappelijke betrokkenheid getoond bij diverse organisaties. De heer Jamanika is een voorbeeld ervan dat ook mensen uit de private sector, zich inzetten voor bredere doelen die voor onze gemeenschap van belang zijn.

Dit jaar zal een bijzondere mijlpaal worden bereikt, namelijk van het vijfjarig jubileum van de in december 2019 opgerichte mensenrechtenorganisatie. HRDC zal dan met gepaste trots en tevredenheid terug kunnen blikken op bewogen jaren, waarbij er hard gewerkt is voor het halen van resultaten. HRDC is erin geslaagd van diverse internationale organisaties financiële en technische ondersteuning te krijgen, alsmede ook van individuele donateurs en lokale bedrijven.Veel aandacht is besteed aan de bevordering van kennis en begrip over mensenrechten binnen de gemeenschap, bij collega NGO’s en ook bij autoriteiten op Curaçao en in Nederland. Daarbij is veel energie besteed aan de humanitaire opvang en fatsoenlijke detentie van ongedocumenteerden, met name van crisismigranten en vluchtelingen op ons eiland. Tevens laat HRDC zich ook geregeld horen over andere mensenrechtenkwesties, zoals ondermeer tijdens de covid-crisis en over het nog steeds niet benoemen van een Kinderombudsman.

Ook is er veel focus op de koppeling van mensenrechten met democratie en rechtsstaat. Daartoe is in de afgelopen drie jaar Democratie Dag gememoreerd met goedbezochte lezingen door eminente sprekers. Conform besluit van het bestuur wordt sinds april 2023 de aandacht op de samenhang van democratie en mensenrechten, nog meer verbreed en verdiept. Daarbij zal het thema van migratie centraal blijven, zoals de mensenrechten van vreemdelingen en de inclusie van bonafide migranten, ter vooruitgang van onze gemeenschap. Ook komen andere belangrijke internationale issues aan bod, die impact zullen hebben op de fundamentele rechten van een ieder, ook op Curaçao. HRDC buigt zich de komende maanden om plannen voor deze koers uiteen te zetten.

Willemstad, 20 april 2024