Press

Press

PERSBERICHT – Omstandigheden vreemdelingenbarak onhoudbaar

mei 6, 2021

Human Rights Defense Curaçao ontvangt de laatste dagen een stroom van klachten over misstanden in de barakken in het SDKK waar ongedocumenteerde crisismigranten verblijven. Na het sluiten van het cellencomplex Barber op 16 april is de situatie in de barakken verergerd, daar als gevolg van de sluiting van het cellencomplex nu verdachten van strafrechtelijke delicten gezamenlijk met de vrouwelijke crisismigranten op de vrouwenafdeling van de barakken verblijven.

Als gevolg hiervan zijn de omstandigheden op de vreemdelingenbarakken, die al onhoudbaar waren, nog meer verslechterd. Zo worden de migranten in hun cel opgesloten omdat de strafrechtelijke verdachten aan activiteiten moeten deelnemen en is er geen voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig om de ongedocumenteerden te bewaken.

Deze situatie in SDKK staat op gespannen voet met de mensenrechten van de crisismigranten en met het Europees Verdrag van Mensenrechten (EVRM) dat op ook Curaçao van kracht is. Vreemdelingendetentie heeft – in tegenstelling tot strafrechtelijke detentie – een bestuursrechtelijk karakter en mag om die reden geen straffend karakter hebben. De huidige mensonterende detentieomstandigheden in de vreemdelingenbarakken zijn in strijd met het bestuursrechtelijk karakter van vreemdelingendetentie. In de European Prison Rules wordt beklemtoond dat “A prison is by definition not a suitable place to detain someone who is neither suspected nor convicted of a criminal offence”.

Het opgesloten zitten met strafrechtelijke verdachten, waaronder mensen die verdacht zijn van ernstige strafbare feiten, – leidt tot gezondheidsproblemen bij de al zeer getraumatiseerde crisismigranten. Dat uit zich in angst en wantrouwen, psychische problematiek, en het gevoel ten onrechte als crimineel behandeld te worden.

Door deze angst en onzekerheid en vooral psychische druk laten verschillende crisismigranten, die rechtsmaatregelen voor bescherming hebben lopen, weten op het punt staan te bezwijken. Ze geven aan het verblijf in de SDKK niet langer uit te kunnen houden en geven zelfs aan liever terug te keren naar Venezuela welk land zij juist zijn ontvlucht uit vrees voor politieke vervolging en/of onmenselijke behandeling door de autoriteiten aldaar.

Human Rights Defense Curacao