Over de Stichting

Over de Stichting

Human Rights Defense Curaçao (HRDC) is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de menselijke waardigheid en het bevorderen van mensenrechten voor alle mensen die op Curaçao zijn. Bij het uitvoeren van onze missie laten we ons leiden door internationale mensenrechtenverdragen en -normen.

Visie

Een rechtvaardige samenleving op Curaçao in lijn met internationale ontwikkelingen en trends, waarin de universele mensenrechten van alle personen die op Curaçao wonen, inclusief vluchtelingen, worden gerespecteerd.

Missie

Onze missie is om een ​​onafhankelijk kenniscentrum te zijn dat zich inzet voor mensenrechten op Curaçao. We voeren onze missie uit in nauwe samenwerking met lokale en internationale partners, waarbij we vooral kiezen voor een rol van waakzaamheid, belangenbehartiging, facilitering en doorverwijzing.