Activiteiten

Activiteiten

  • Juridische en humanitaire ondersteuning bieden en mensen doorverwijzen naar geschikte instanties voor verdere hulp en bijstand.
  • Pleiten voor een eerlijke asiel- en registratieprocedure en voor de juiste beoordeling van alle vluchtelingen en crisismigranten op Curaçao. De procedure moet voldoen aan de vereisten voor een tijdelijke verblijfsvergunning en ratificatie van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen.
  • Inwoners van Curaçao, vluchtelingen en crisismigranten informeren over hun mensenrechten.
  • Informatie en juridische bijstand verstrekken aan elke persoon van Curaçao wiens mensenrechten worden geschonden of aan degenen die bescherming zoeken.
  • Door middel van capaciteitsopbouw het gesprek aanwakkeren over mensenrechten en groeiend draagvlak vanuit de samenleving en de overheid.
  • Bewustwording over mensenrechten op Curaçao.
  • Onderzoek en informatieverzameling en -verwerking.