Human Rights Defense Curaçao

Is een jonge onafhankelijke organisatie die opkomt voor mensenrechten en vrijheden van alle inwoners van Curaçao.

Human Rights Defense (HRDC) staat voor een rechtvaardige, interculturele en inclusieve Curaçaose samenleving, waarin de rechten en vrijheden van alle bewoners worden gerespecteerd.

Dit doen wij door:

  • Vluchtelingen en crisismigranten te informeren over hun rechten.
  • De bevolking en de overheid van Curaçao te informeren over en te betrekken bij de bescherming van de rechten van vluchtelingen.
  • Rechtsbijstand te verlenen aan vluchtelingen en anderen wiens mensenrechten worden geschonden.
  • Doorverwijzing van vluchtelingen en crisismigranten voor noodhulp, psychosociale hulp, en onderwijsfaciliteiten in afstemming met maatschappelijke organisaties.
  • Het bevorderen van kennis over mensenrechten in de samenleving, de overheid en HRDefense partners door middel van trainingen en informatiebijeenkomsten.

Wij voeren onze missie uit in nauwe samenwerking met lokale en internationale partners.

Human Rights Defense Curaçao biedt de volgende diensten

We bieden hulp via onze helpdesk of verwijzingen naar andere lokale partners in geval van schending van de mensenrechten van vluchtelingen, migranten en lokale bevolking.

Vluchtelingen, migranten die bescherming zoeken

Neem contact op met onze Helpdesk via info@humanrightsdefense.org of +5999 7880126 / +5999 5676707

 

Wilt u helpen?

HRDC is altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers. Bel naar +5999 788 0126 of stuur een mail naar info@humanrightsdefense.org om u aan te melden.

Wilt u ons steunen?

U kunt uw donatie overmaken ter attentie van Human Rights Defense Curaçao, rekeningnummer 321.152.05 Maduro en Curiel’s Bank N.V., IBAN: MCBKCWCU